EPATH

We hebben eind september 2016 ons voorstel ("abstract") voor een workshop op de EPATH in Belgrado ingediend. We hadden graag een workshop willen houden waarbij we, na een presentatie over de nadelen van gatekeeping en de kenmerken van het Informed Concent-model, de voor- en nadelen van gatekeeping van alle kanten willen bekijken: we wilden artsen vragen welke voordelen zij zien en psychologen vragen of zij aan die voordelen kunnen voldoen. Door gatekeeping van alle kanten te bekijken hoopten we dat meer hormoondeskundigen en meer chirurgen bereid zouden zijn om zelf te besluiten wie ze willen helpen en wie niet, waarbij de psycholoog en het multi-disciplinaire genderteam geen besluitvormende rol meer zouden hebben. Psychologen kunnen hun tijd voor ons gevoel beter steken in goede begeleiding en nazorg, op vrijwillige basis.

 

De Nederlandse vertaling van het voorstel is hier te downloaden. De EPATH in Belgrado wordt gehouden van 6-8 april 2017, zie voor meer informatie over de EPATH deze site.

 

Helaas... 

Ons voorstel voor de EPATH is helaas afgewezen. De beoordelaars hebben op ons verzoek ook aangegeven waarom: "Heel erg bedankt voor jullie voorstel voor een workshop. Zoals we bij elk voorstel doen, is jullie voorstel vooraf beoordeeld door onafhankelijke professionals in het veld. Helaas hebben de beoordelaars het voorstel vrij laag gewaardeerd op het gebied van technische voordelen, leesbaarheid en originaliteit, waardoor we jullie voorstel voor een workshop hebben afgewezen".