Sommige adviezen zijn geschikt voor elke transgender, onafhankelijk of je werkt volgens de ideeën van zelfbeschikking of dat je dat niet doet. Dit geldt voor de volgende adviezen:

- Bereid je voor

- Doorgeven/verkopen van medicijnen 

 

Sommige adviezen gelden alleen voor transgenders die net als wij geloven in zelfbeschikking. Lees eerst de disclaimer nog een keer en als je het eens bent met de uitgangspunten van zelfbeschikking, lees dan daarna de volgende adviezen:

- Door psychologen gebruikte tests

- Gesprekken

- Rolvermenging

- Familie en partners

- Adviezen voor gevorderden