Aan alle transgenders

Wij geloven dat transgenders in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen transitie. Deze site is bedoeld voor zowel transgenders die hier ook in geloven als voor huisartsen, hormoondeskundigen en operatieartsen. En natuurlijk mogen alle psychologen die met transgenders werken meelezen.

 

Zelf verantwoordelijkheid nemen betekent voor jou als transgender dat jij er van uit gaat dat jij (en ook: ALLEEN jij) kunt bepalen of je medische behandelingen nodig hebt, of niet, of nog niet. Jij weet wat je voelt. Jij weet of je ergens over twijfelt - of niet. Jij weet of je sneller kunt/moet in je transitie of juist langzamer. Jij bent in staat om op basis van deze kennis ook zelf invloed op je eigen transitie uit te oefenen. Je rent jezelf niet voorbij omdat je in staat bent om tijdig gas terug te nemen en omgekeerd ben je in staat om op het moment dat jij klaar bent voor een nieuwe stap ook deze volgende stap te zetten. Af-en-toe kom je jezelf tegen omdat je te snel (of juist te langzaam) gaat, daar leer je dan van voor een volgende keer.

 

Je weet dat er nadelen aan hormonen en operaties zitten en je weet deze nadelen zelf af te wegen tegen de voordelen. Je kent de mogelijke bijwerkingen van de hormonen en de risico's van de operatie(s) en weet waarom het in jouw individuele geval noodzakelijk is om dat risico te lopen. Je weet ook dat je sterk genoeg bent om om te kunnen gaan met eventuele bijwerkingen.

Je weet dat 0,5% tot 3% van de transgenders die transgenderbehandelingen krijgen later spijt krijgen van deze behandeling en weet dat dit jou ook zou kunnen overkomen.

Je accepteert dat als je de pagina's met een rode balk boven de pagina op deze site leest, dat ALLEEN jij verantwoordelijk bent voor de beslissing dat je hormonen of operaties nodig hebt. Je accepteert dat je in dat geval niet je psycholoog hier op kunt aanspreken omdat je bij de tests van de psycholoog gebruik gemaakt hebt van voorkennis. Dit is het moment om bewust te kiezen: kies je voor zelfbeschikking (met alle voor en nadelen die dat heeft), of kies je voor een poortwachter (met alle voor en nadelen die dat heeft)?

 

Als je kiest voor zelfbeschikking, maak dan vooral gebruik van onze site. Deze site helpt je om te snappen waarom keuringspsychologen de vragen stellen die ze stellen. Deze site geeft tips en voorbeelden om deze mensen de indruk te geven dat jij (voor hun gevoel) een “echte transgender” bent. Wij vinden het belangrijk om deze tips door te geven, want alleen als jij van je psycholoog de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen in de richting die voor jou het beste is, kun je je eigen verantwoordelijkheid ook werkelijk nemen. Dat vinden wij een groter belang dan dat de inhoud van je dossier overeenkomt met je werkelijke gevoelens.

Als je gelooft dat een psycholoog beter in staat is om afwegingen over wel-of-geen hormonen of wel-of-geen operaties te maken dan jij dat kunt, lees dan rustig verder: de meeste pagina's zijn alleen beschouwend. Er zijn enkele pagina's die je beter niet kunt lezen: deze pagina's bevatten adviezen hoe je de psycholoog kunt overtuigen dat jij een "echte transgender" bent, terwijl je dat misschien in werkelijkheid anders voelt. Het zou dus kunnen voorkomen dat je kennis krijgt over de psycholoog zijn/haar behandeling waarvan je psycholoog veronderstelt dat je die niet hebt, waardoor je psycholoog verkeerde conclusies gaat trekken. Om dit te voorkomen hebben we een grote rode balk bovenaan de pagina's gezet waar dit zou kunnen voorkomen. Je kunt je psycholoog er wel op wijzen dat deze website bestaat, zodat de psycholoog kritischer over diens methoden en technieken gaat nadenken. Je psycholoog mag ons altijd benaderen over de informatie op deze site.

 

Deze website is in principe geschreven voor volwassenen transgenders. We hebben er geen moeite mee als jongere transgenders dit lezen, mogelijk vind je grote verschillen met de vragen of de behandeling die jij gekregen hebt.

 

Tot slot: wij maken verschil tussen verschillende rollen van psychologen. Wij zijn (fel) tegen poortwachters, maar niet tegen psychologen die aan hulpverlening doen. Wij snappen dat transities niet gemakkelijk zijn, dat het handig (of nodig) kan zijn om hier hulp bij te gebruiken. Wij vinden wel dat in vrijwel alle gevallen de hulpvraag van de transgender moet komen en niet van diens omgeving. Een psycholoog is in onze terminologie pas een hulpverlenend psycholoog als de transgender na elk gesprek af kan zien van verdere gesprekken en dit stoppen geen enkel gevolg heeft voor de inhoud of de snelheid van de medische behandeling (bijv: toestemming voor hormonen, toestemming hormonen te blijven gebruiken, toestemming voor operaties, enz). Zodra het weigeren van gesprekken gevolgen heeft voor de inhoud of de snelheid van de behandeling betekent dit dat de psycholoog primair een poortwachter is.

 

Wat op jou van toepassing is weet alleen jij. Alleen jij weet of het goed is om verder te lezen of om bepaalde pagina's op deze site niet te gaan lezen. Wij respecteren je keuze hierin: je hoeft het niet met ons eens te zijn.

 

Aan alle huisartsen, hormoondeskundigen en operatieartsen

Wij geloven in transgenders -en- we geloven in u. We geloven dat u, na het lezen van deze website, beter zult snappen waar onze ergernis over de keuringspsycholoog vandaan komt. We vragen u of u zelf de diagnostiek wilt doen, gebaseerd op zelfbeschikking van uw patiënten. We snappen heel goed dat u niet in staat bent om in te schatten of wij wel-of-geen hormonen of operaties nodig hebben. We vragen u wel te erkennen dat ook een keuringspsycholoog dit, net als u, ook niet kan...

 

Er zijn voor ons slechts twee criteria waaronder u transgenders met hormonen of operaties kunt behandelen:

1) Er is een noodzaak voor andere lichaamsdelen dan iemand nu heeft -of- er is een noodzaak om lichaamsdelen die er nu zijn te verwijderen. De enige die weet of dit speelt is uw patiënt, we vragen u de conclusies van uw patiënt voor waar aan te nemen tenzij u duidelijke signalen hebt dat er iets niet klopt.

2) De patiënt snapt wat de gevolgen van de behandeling zijn. Bijvoorbeeld: een gevolg van hormonen -kan- zijn dat iemand onvruchtbaar wordt.

 

De manier waarop u dit onderzoekt verschilt niet van onderzoeken van patiënten met andere aandoeningen.

We zullen hier later verder op ingaan. Voor nu willen we u geruststellen: er zijn organisaties in het buitenland met tientallen jaren ervaring, zij hebben lage spijtoptantenpercentages en hoge tevredenheidscijfers van patiënten.

 

Aan meelezende psychologen

Als je onze doelen steunt dan vragen we je om onze informatie aan te vullen met jouw kennis (we zijn bereid om informatie zonder bronvermelding te delen, je kunt ons ook anoniem informatie toesturen, zie de pagina suggesties en contact).

Als je nog als poortwachter werkt, dan vragen we je hiermee te stoppen: lees vooral het hoofdstuk over toekomst: de psycholoog en snap hoe raar je in onze ogen bezig bent. We zijn graag bereid om met je in discussie te gaan (zowel persoonlijk als via workshops en voorlichting).

 

Aan mensen buiten Nederland die onze uitgangspunten steunen

We zijn in principe een Nederlandse groep. Onze mogelijkheden om dit soort voorlichtingssessies in het buitenland te houden zijn beperkt. We hebben een aanvraag gedaan om op de EPATH in Belgrado een workshop te mogen houden, maar deze aanvraag is verworpen. We zullen wel tijdens de EPATH in Belgrado aanwezig zijn. We zoeken mensen in andere landen die dit verhaal ook in hun land kunnen houden. Als jij dat kunt en wilt en je daarbij onze hulp kunt gebruiken, neem dan contact met ons op (zie suggesties en contact).