Deel je ervaringen!

Als we op de Zorgkaart Nederland kijken, dan zien we weinig ervaringen van transgenders. We hebben op deze site per aanbieder van transgenderzorg het webadres van die aanbieder op Zorgkaart Nederland opgenomen. We vragen je om ook jouw ervaringen (anoniem) te delen met de mensen die na je komen!

 

Klacht indienen

Als je het niet met je behandeling eens bent dan kun je dat tijdens de behandeling aangeven. Je kunt ook een klacht indienen. We raden je af om tijdens de diagnostiek een klacht in te dienen: het zou jammer zijn om eerst maanden gewacht te hebben, daarna meerdere gesprekken gevoerd te hebben, waarna een behandelaar concludeert "dat jij een andere behandeling zoekt dan ik wil aanbieden, je kunt beter een andere psycholoog kiezen of een andere route volgen" - om daarmee de deur voor toestemming voor hormonen of operaties te sluiten. Dit zou betekenen dat je opnieuw bij nul moet beginnen bij een andere zorgaanbieder.

Na afloop van de diagnostiek werkt dit anders: de psycholoog heeft dan geen drukmiddel meer op jou en je kunt dus veel gemakkelijker klagen zonder dat die klacht direct negatieve gevolgen heeft voor de behandeling.

 

Waarom een klacht?

Met een klacht geef jij aan dat je het niet eens bent met de manier waarop je behandeld bent. Je dwingt je behandelaar om nog eens na te denken of het werkelijk niet anders had gekund, al was het maar door jouw klachten bredere bekendheid bij zijn/haar collega's (en leidinggevende) te geven. Het zorgt er ook voor dat je op gelijkwaardig(er) niveau met je behandelaar kunt praten. 

Klachten hebben ook statistische waarde. Voorbeeld: we weten dat het VU-genderteam in de top-5 van afdelingen van het VUmc zit waar over geklaagd wordt. Helaas gebeurt er tot nu toe weinig met de klachten. Dat het genderteam in de top-5 zit van afdelingen waar over geklaagd wordt geeft aan dat transgenders het niet eens zijn met de manier waarop de VU haar zorg inricht. Vroeg-of-laat zal iemand iets met deze cijfers moeten doen...

Als je niet tevreden bent over de aan jou geboden zorg en je klaagt er niet over, dan geef je je behandelaar alle ruimte om door te gaan op een manier die slecht is voor de transgenders die na jou komen.

 

Meldt je klacht bij Transvisie

Ons verzoek is om je klacht ook bij het klachtenpunt van Transvisie te melden.  Zij kunnen deze informatie gebruiken in gesprekken met de betrokken zorgverleners, maar ook als ze praten met zorgverzekeraars of de politiek.