Informed Consent in Nederland

Wij zouden heel graag zien dat huisartsen, hormoondeskundigen en operatieartsen in Nederland via de regels voor Informed Consent willen gaan behandelen.

 

Dit zou er als volgt uit kunnen zien:

  • De transgender krijgt bij het eerste bezoek aan het genderteam een gesprek van 30 minuten met een verpleegkundige. In dit gesprek wordt uitsluitend onderzocht of een transgender in staat is zelfstandig te besluiten over diens gezondheid en of deze snapt wat de consequenties van de medische behandeling zijn.
  • Direct na dit gesprek volgt een gesprek van 10 minuten tussen de verpleegkundige en de behandelaar. In dit gesprek wordt bekeken welke punten verder besproken moeten worden.
  • Daarna volgt een gesprek van 20 minuten tussen de behandelaar en de patiënt. In dit gesprek worden de laatste twijfelpunten besproken en neemt de behandelaar het besluit of er meer gesprekken nodig zijn of dat overgegaan kan worden tot behandeling. In de meeste gevallen is dit laatste het geval, in dat geval kan de patiënt bij een hormoonbehandeling indien gewenst de hormonen direct meenemen. Bij een operatie kan deze direct gepland worden.

Deze manier van werken wordt al tientallen jaren gebruikt bij hormoonverstrekking binnen het Callen-Lorde ziekenhuis in New York. Deze manier van werken kent 0,8% spijtoptanten, dit is ten opzichte van het wereldwijde gemiddelde van 0,5%-3% relatief laag (*). Ter vergelijking: het VUmc heeft een spijtoptantenpercentage van hooguit 1% (**), deze cijfers zijn dus vergelijkbaar. Deze manier van werken wordt toegestaan door de internationale Standards of Care. Je vindt het transgender-gedeelte van de website van Callen-Lorde (inclusief het door hen gebruikte protocol) hier

 

Op dit moment zijn er voor zover wij weten 0 huisartsen, 0 hormoondeskundigen, 0 operatieartsen en 0 genderteams die dit in Nederland doorgevoerd hebben. Laat ons weten als je arts bent en bereid bent op deze manier te werken. Je kunt zelf kiezen of je je naam op deze pagina wilt of dat we je alleen meetellen in de statistieken (en je naam alleen rechtstreeks doorgeven aan transgenders die hormonen nodig hebben). 

(*)  Informierte Zustimmung in der Trans*-Gesundheitsversorgung, Erfahrungen eines US-amerikanischen Community Health Center - Anita Radix und Justus Eisfeld, Z Sexualforsch 2014; 27; 31-43

(**) We leiden dit af uit dit interview van RTL-nieuws.